Aviso legal

1. Informació general

El titular de la pàgina web www.prodigital.cat és Xavi Moriscot, amb domicili a Girona, C/Antoni Rovira i Virgili nº7 2º 2ª 17006 Girona, amb el NIF 40352780Q (en endavant ProDigital o «Nosaltres»). Pots posar-te en contacte amb nosaltres per mitjà del nostre correu electrònic info@pro-digital.cat. El nostre horari d’atenció al client és de 9h a 13h i de 15h a 18h de dilluns a divendres.

2. Avís Legal

Per la navegació per la pàgina web www.prodigital.cat (en endavant, la «Pàgina Web»), adquireixes la condició d’usuari (en endavant, «l’Usuari») i acceptes sense reserves de cap classe tots els termes del present Avís. No serem responsables, ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l’ús de la pàgina web que sigui contrari al que estableix aquest Avís Legal. Podrem en tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes per tu.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de ProDigital, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la pàgina web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de ProDigital no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació de tercers països. Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya el verificar la legalitat dels nostres continguts en els seus respectius països. Només respondrem dels danys i perjudicis que puguis patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de ProDigital i en l’actuació de l’Usuari no concorre culpa o negligència. No hi ha d’haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de ProDigital quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i els altres cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Pàgina Web, del bloc i de les xarxes socials associades. En particular no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin aquests serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. No exercirem cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas ProDigital assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

No garantim que la navegació per la pàgina web s’executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d’errors. No garantim que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no ens fem responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ProDigital. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els plugins de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi. Ens comprometem a realitzar els nostres millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web. En qualsevol cas, estarem exempts de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta. No serem responsables pels continguts aliens que transmetem, allotgem o als quals facilitem l’accés quan actuem com a mer intermediari. En qualsevol cas, ens comprometem a retirar immediatament el contingut il·legal de la pàgina web o del Servei en conte tinguem coneixement efectiu d’això.

6. Obligació dels Usuaris

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:
  1. Utilitzar la seva identitat real en tots els formularis de la pàgina web. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari , als proveïdors de ProDigital o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;
  5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ProDigital, els seus proveïdors o tercers;
  6. L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la pàgina web o en els sistemes o xarxes de ProDigital, així com en els sistemes i xarxes connectats a la pàgina web.

7. Menors d’Edat

En aquells casos en què expressament s’assenyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

8. Protecció de dades

Mantenim una rigorosa política de privacitat amb les dades dels nostres usuaris. Per això, informem que les dades personals recollides en els formularis presents en la pàgina web seran tractades de manera confidencial i seran guardats en fitxers automatitzats sota la titularitat de ProDigital, amb les finalitats expressades en cada supòsit en què es recullin les teves dades personals. Només comunicarem les teves dades personals en la mesura que sigui necessari per a la prestació del servei o per al lliurament dels productes. No comunicarem a tercers la teva informació de caràcter personal, tret de forma anònima o agregada, o en la forma determinada en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals. Tens garantida la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit als nostres domicili o enviant-nos un e-mail, on indicaràs teu nom i cognoms i adjuntarás fotocòpia del teu DNI. Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificats. No t’oblidis de notificar-nos qualsevol modificació en les teves dades personals.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la pàgina web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Girona.